Girişimcilik Öğrenilebilir mi?

Amway, her yıl yaptırdığı Global Girişimcilik Araştırması’nın bu yılki sonuçlarını açıkladı. Son araştırmanın odağında, girişimcilik eğitimleri yer alıyordu.

Amway’in bu çok kapsamlı çalışması 38 ülkede ve 44,000 kadın ve erkek üzerinde yapıldı. Ve bu 38 ülkenin 37’sinde katılımcıların çoğunluğu, girişimciliğin öğretilebilir olduğunu belirtiyorlardı.

Bu araştırmadan bazı temel çıkarımlar şöyle:

* Dünyada girişimliğe karşı tutum, genel olarak olumlu.

* Bireylerin çoğu, kendi işlerini kurmadaki temel motiv olarak “kişisel tatmin” ve “bağımsızlık”ı görüyor.

* Her ne kadar önemli bir çoğunluk girişimciliğin öğretilebileceğini düşünüyor olsa da, katılımcıların ancak yarıdan azı şu andaki eğitim olanaklarını yeterli buluyor.

* Genel olarak araştırma, girişimcilikle ilgili olumlu bir tablo çiziyor.

Burada, bireylere kendi işlerini kurmada onlara en çok nelerin cazip geldiği sorulduğunda başlara kazançla ilgili yönleri koymamaları elbette dikkat çekici. Bu durum özellikle de 35 yaş altında daha belirgin olarak çıkıyor.

“Girişimci olarak doğulur mu yoksa öğrenilebilir mi?” sorusuna geldiğimizde 44,000 kişinin %63’ü, öğrenilebileceğini söylüyor. Oldukça yüksek ve bence de ümit verici bir oran bu. “Öğrenilebilir” diyen oranının en yüksek olduğu yerler Çin, Meksika, Norveç, Almanya, Finlandiya, Hindistan ve Romanya. Ne kadar birbirinden farklı özelliklerdeki toplumlar aslında, değil mi?

Bu araştırma hiç kuşku yok ki çok değerli bilgiler sunuyor bizlere. Ama yine de, Amway’in araştırmasının girişimcilik hakkında ortaya çıkardığı bulguları aynen doğrudan satışçılığa uygulamak o kadar da doğru değil. Bunun nedeni, insanlara girişimcilik üzerine soru sorduğunuzda ne kadar doğrudan satışçılığı da düşünerek cevap verildiklerine ilişkin kuşkularım var. Fakat buna rağmen hala ciddi çıkarımlar yapılabilir. Çünkü sonuçlar, özellikle de pazarlama iletişimi alanında doğrudan satış şirketlerine çok şeyler söylüyor.

Amway her yıl bu araştırmayı yaparak ama bence daha da önemlisi, sonuçlarını herkesle paylaşarak sektöre önemli bir katkıda bulunuyor.

Amway’in 2014 Global Girişimcilik Raporu’nu buradan ücretsiz indirebilirsiniz.


Copyright © Doğrudan Satış Dünyası. Tüm hakları saklıdır.

Post to Twitter