Şirketler Ürün Maliyetlerinde Nasıl Ayrışıyor?

“Satılan Malın Maliyeti” ya da kısaltıldığı haliyle SMM, bir işletmede ürünlerin üretimine direkt olarak yansıtılan toplam maliyeti gösterir. Yani, kullanılan hammaddeler, ara malları ve işçilik giderleri bu kapsama girer.

Öte yandan SMM, üretime direkt etkisi olmayan giderleri ise kapsamaz. Örneğin, dağıtım giderleri veya doğrudan satışçılara ödenen primler, SMM olarak kabul edilmezler.

Bu kısa girişten sonra, aşağıda paylaştığım tabloyu eminim ilginç bulacaksınızdır. Tablo, doğrudan satış sektöründeki firmaların (*) ürün maliyetlerinin nasıl birbirinden farklı olabildiğini çok açık bir biçimde göstermekte.

urun.maliyetleri

Görüldüğü üzere firmaların üretim maliyetleri ciddi ölçüde ayrışmakta. Yüksek maliyet tarafında RBC Life Sciences, Avon ve Youngevity yer alıyor. Nu Skin, USANA, Mannatech ve Herbalife ise diğerlerinden daha düşük ürün maliyetine sahip şirketler.

Bu tablodan çıkan bir diğer sonuç da, bazı şirketlerde bir trend görüyor olmamız: Örneğin Nu Skin’de üretim maliyeti ciddi ölçüde artmakta (%15.9’dan %19.5’e çıkıyor). Diğer yandan RBC’de ise önemli bir düşüş var (%52.8’den %43.5’e düşüyor).

Firmaların sadece SMM oranlarına bakarak daha ileri çıkarımlar yapmak doğru olmaz. Ama şunlar, bazı olasılıklardır: Bir doğrudan satış şirketinde ürütemi maliyetlerinin yüksek olması, sahaya daha az prim ödenmesi ya da firmanın düşük kar etmesi sonucunu doğurabilir. Düşük bir ürün maliyeti ise ürünlerin aşırı yüksek fiyatlanmış olması anlamına gelebilir.

Sizi, kişisel olarak benim de çok ilgi çekici bulduğum bu tabloyla başbaşa bırakıyorum.

(*) Bu tablodaki rakamlar, şirketlerin kendi faaliyet raporlarından derlenmiştir. Şirketlerin herhangi tek bir ülkedeki değil, global rakamlarıdır.


Copyright © Doğrudan Satış Dünyası. Tüm hakları saklıdır.


Post to Twitter